PAKKER AVIO

Uudised

    Käes on sügis ja nagu juba palju aastaid nii ka nüüd kutsume erapiloodi kursusest huvitatuid lennuki ja kopteri koolitustele. Kursuse-eelsed kokkusaamised, et saada vastused kõikidele koolitust ja erapiloodi elu puudutavatele küsimustele, toimuvad 3. oktoobril kell 18:00 meie Tartu kontoris Tartu lennujaamas ja 6. oktoobril kell 18:00 meie Tallinna kontoris aadressil Väike-Sõjamäe 9.  Täpsustavat infot saab...
    Pakker Avio Lennukooli 2016.a. kevadseminari  materjalid   Muudatustest Eesti lennupiirkonnas. VFR-lennureeglid ja raadioside. Marika Kisand, Pakker Avio teooriaõpetaja Militaarlennutegevusest Eesti lennuinfopiirkonnas 2016. Tarvo Räbokon, Kaitseväe õhuruumi planeerija, leitnant Lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine Tiina Ester, Lennuameti lennundusohutusnõunik Lennu planeerimine Pakker Avio lennukooli lennuõpetajad Autobensiini kasutamine lennunduses Ert Eelmets, Pakker Avio teooriaõpetaja EETN arendus 2016-20 Pakker16         ...

Ametlenduri koolitus

Ametlenduriks võivad õppida kõik soovijad, kes tunnevad huvi töötada lendurina. Kursuse lõppedes omistatakse piloodile rahvusvaheliselt aktsepteeritav litsents lendamiseks nii visuaal- kui instrumentaaltingimustes lennutöödel ja ärilises lennutranspordis. Koolitusprogrammi aluseks on Eesti Lennuameti poolt kinnitatud Euroopa Lennuohutusameti (EASA) tingimustele vastavad koolitusprogrammid.

Ametlenduriks saamiseks on kaks moodust:

  • Tervikkursus, mille puhul on tegemist ühe katkematu koolitusega. Selle kestvus on 18-30 kuud.
  • Moodulkursus, kus õpilane saab ehitada koolitust üles blokkide kaupa. Ajalises plaanis annab see rohkem vabadust, kuid reeglina võtab piloodilitsentsi saamine kauem aega.

Tingimused kursusele astumisel:

  • Minimaalne vanus kursuse alustamiseks on 17 eluaastat ja lennundusloa taotlemise ajaks vähemalt 18-aastane.
  • Enne koolituse algust tuleb läbida meditsiiniline kontroll ning vastama vähemalt 1. klassi tervisenõuetele. Kontrolli saab teha Lennuameti poolt tunnustatud tervisekontrolli tegijate juures, mille kohta saab infot Lennuameti lehelt.
  • Omama vähemalt keskharidust.

Koolituse sisu ja maksumuse osas palun võtta meiega ühendust.