PAKKER AVIO

Uudised

    Pakker Avio AS ja tema 100% tütarettevõte Lennurent OÜ on liitunud. Liitumisleping saadaval siit osaühingu ühinemine aktsiaseltsiga ...
    Ootame kõiki, kes on mõelnud erapiloodi koolituses osalemisest, kokkusaamisele, et saada vastuseid programmist, erapiloodi õigustest, koolituse kestvusest, hinnast ja paljust muust. Kokkusaamised toimuvad: Tartus 3.oktoobril kell 18:00 meie kontoris Tartu lennujaamas; Tallinnas 5.oktoobril kell 18:00 meie kontoris Väike-Sõjamäe 9.   Täpsemat infot ja alternatiivseid kuupäevi kokku leppida saab telefonil 5218571.   ...

Ametlenduri koolitus

Ametlenduriks võivad õppida kõik soovijad, kes tunnevad huvi töötada lendurina. Kursuse lõppedes omistatakse piloodile rahvusvaheliselt aktsepteeritav litsents lendamiseks nii visuaal- kui instrumentaaltingimustes lennutöödel ja ärilises lennutranspordis. Koolitusprogrammi aluseks on Eesti Lennuameti poolt kinnitatud Euroopa Lennuohutusameti (EASA) tingimustele vastavad koolitusprogrammid.

Ametlenduriks saamiseks on kaks moodust:

  • Tervikkursus, mille puhul on tegemist ühe katkematu koolitusega. Selle kestvus on 18-30 kuud.
  • Moodulkursus, kus õpilane saab ehitada koolitust üles blokkide kaupa. Ajalises plaanis annab see rohkem vabadust, kuid reeglina võtab piloodilitsentsi saamine kauem aega.

Tingimused kursusele astumisel:

  • Minimaalne vanus kursuse alustamiseks on 17 eluaastat ja lennundusloa taotlemise ajaks vähemalt 18-aastane.
  • Enne koolituse algust tuleb läbida meditsiiniline kontroll ning vastama vähemalt 1. klassi tervisenõuetele. Kontrolli saab teha Lennuameti poolt tunnustatud tervisekontrolli tegijate juures, mille kohta saab infot Lennuameti lehelt.
  • Omama vähemalt keskharidust.

Koolituse sisu ja maksumuse osas palun võtta meiega ühendust.