PAKKER AVIO

Uudised

  Sel aastal avame erapiloodi kursuse ka kevadhooajal. Selleks, et huvilistele tutvustada kursust, erapiloodi õigusi jm, ootame huvilisi kohtumisõhtule 22.jaanuaril kell 18:00 meie Tallinna kontoris Väike -Sõjamäe 20. Täpsemat infot ja alternatiivseid aegu saab kokku leppida telefonil 5188117. Saame leppida kokku aja ka Tartus kohtumiseks. ...
  Head lennuhuvilised! Sel aastal alustame erapiloodi kursusega PPL kursusega varem kui tavaliselt. Esimene kohtumine kõikidele kursusest ja eralennundusest huvitatutele toimub 15. augustil 2018 kell 18:00 meie Tallinna kontoris Väike-Sõjamäe 20. Täpsemat infot ja alternatiivseid aegu saab kokku leppida telefonil 5188117. ...

Eralenduri koolitus

Eralenduriks võivad õppida kõik soovijad, kes tunnevad huvi, vajadust ja kirge lennata. Õppetöö kestab keskmiselt 8-12 kuud, olenevalt õpilase võimekusest ja aktiivsusest ning ilmatingimustest. Kursuse lõppedes omistatakse erapiloodile rahvusvaheliselt aktsepteeritav litsents visuaalilmatingimustes lendamiseks ühemootorilistel maalennukitel SEP(land). Koolitusprogrammi aluseks on Eesti Lennuameti poolt kinnitatud Euroopa Lennuohutusameti (EASA) tingimustele vastav koolitusprogramm.

Kursus koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest õppest. Minimaalne teooriaõppe maht on 173 tundi. Kaugõppe korral tuleb klassiruumiõpet konsultatsioonidena läbida vähemalt 56 tundi. Praktika miinimumnõue on 45 lennutundi.

Koolituses kasutatakse väikelennukit Cessna 172 ja kopterit Robinson R22. Baaslennuväljadena kasutatakse Tallinnat ja Tartut.

Tingimused kursusele astumisel:

 • Minimaalne vanus kursuse alustamiseks on 15 eluaastat, esimese iseseisva lennu ajaks peab olema vähemalt 16-aastane ja lennundusloa taotlemise ajaks vähemalt 17-aastane.
 • Hiljemalt enne esimest iseseisvat lendu tuleb läbida meditsiiniline kontroll ning vastama vähemalt 2. klassi tervisenõuetele. Kontrolli saab teha Lennuameti poolt tunnustatud tervisekontrolli tegijate juures, mille kohta saab infot Lennuameti lehelt.
 • Kasuks tuleb inglise keele oskus ja tehniline mõtlemine, eriti kui soovitakse edaspidi omandada instrumentaallennu- või ametpiloodi pädevust.

Teoorias õpitakse tundma:

 • Lennundusalaseid õigusakte ja lennuliiklusprotseduure;
 • Inimvõimeid;
 • meteoroloogiat;
 • raadiosidet;
 • lennuteooriat;
 • käitamisprotseduure;
 • lennuki lennutehnilisi võimalusi ja lennu planeerimist;
 • üldteadmiseid õhusõidukist;
 • lennundusnavigatsiooni;
 • öölendude sooritaminst.

Lennupraktika jooksul õpitakse:

 • lennueelseid protseduure;
 • lennuvälja liikluse protseduure ja raadiosidet;
 • hindama õhusõiduki asendit visuaalselt;
 • lendama väikestel kiirustel, ära tundma varisemist ja sellest väljatoomine, ära tundma pöörist ja selle vätimine;
 • lendama suurtel kiirustel;
 • startima ja maanduma nii tavatingimustes kui ka lühikeselt rajalt;
 • lendama mõõteriistade järgi;
 • marsruutlendu, oma asukoha määramist nii visuaalselt kui ka raadionavigatsioonivahendite abil;
 • tegutsema avariiolukordades.

Kursuse jooksul tuleb sooritada teooriaeksamid Lennuametis. Peale kursuse lõpetamist ja kooli lõputunnistuse väljastamist tuleb sooritada lennueksam Lennuameti poolt volitatud kontrolllenduriga. Lennu kestvus on 1:30, mis ei kuulu lennupraktika miinimumtundide hulka.

Peale kursuse lõpetamist on võimalik juurde õppida:

 • öösel lendamist (NQ);
 • instrumentaallennu pädevust (IR);
 • lendama kahemootorilisel lennukil (ME);
 • ametpiloodi pädevust (CPL);
 • erinevatel lennuki- ja kopteritüüpidel.